Arbetsträning och praktik

Vi har en lång erfarenhet av arbetsträning och praktik på Kärngården. Alla som arbetstränar har en handledare som man har en personlig målsättning med under arbetsträningsperioden.
Uppdragsgivare för arbetsträningen kan vara Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten eller en privat företagare.