Om oss

Kärngården är en verksamhet som består av träffpunkten Kärnhuset. Personalkooperativet Kärngården, som är ett socialt kooperativ, driver verksamheten i nära samarbete med besökarnas egna Ideella förening.

Vårt uppdrag är att skapa sysselsättning och meningsfull tillvaro för människor med psykiska funktionshinder av olika slag. Du behöver inte ha någon diagnos för att besöka oss. Arbetslöshet, sjukskrivning mm kan skapa nedstämdhet och ensamhet. Då kan det vara bra att umgås med andra och bryta ev. isolering.

Vi har ett varierat utbud av arbetsuppgifter som alla som vill kan deltaga i. Vi har ett samarbete med arbetsförmedlingen där vi tar emot människor som vill arbetsträna eller ha en praktikplats. Många besökare som är hos oss tillbringar dagen på Kärnhuset för att ha ett ställe att vara på där man kan känna gemenskap.  Vi är alltså inte är en daglig verksamhet som kommunens dagliga verksamhet utan en öppen träffpunkt för alla.

Brukarinflytande på Kärngården. 

Hos oss är brukarinflytande viktigt man kan säga att vi är beroende av ett genuint brukarinflytande på Kärngården för att vi ska ha en meningsfull verksamhet här. Vi strävar alltid efter att öka brukarinflytandet mer och det optimala är att brukarna eller besökarna som vi oftast säger låter deras intressen styra vår verksamhet.

Varje morgon har vi morgonmöte tillsammans, personal, studenter , elever, besökare och de som arbetstränar. Där tar vi upp aktuella arbetsuppgifter och andra önskemål och tillsammans utformar vi dagens arbete.

Vi verkar för ökad delaktighet och medskapande i alla aktiviteter och all verksamhet på Kärngården. Vår inställning är att man alltid ska kunna göra sig till tals och bli lyssnad på. Vi önskar att personer med psykisk skörhet ska få mandat och möjlighet att påverka beslut som får konsekvenser för deras eget liv och vardag, såväl när det gäller vård och omsorgsinsatser som deras fritid.