Organisation

Kärngården Personalkooperativ ekonomisk förenings organisation

Kärngården Personalkooperativ ek förening är en ekonomisk förening med 9 delägare som också är medlemmar. Föreningen är tätt sammankopplad med den Ideella föreningen Kärngården som är en intresseförening för att tillvarata besökarnas behov och intressen på kärngården.

I Kärngårdens styrelse finns det två ledamöter från den Ideella föreningen representerade vilket betyder att vi har ett formellt brukarinflytande på Kärngården.

Varje vecka har den Ideella föreningen Måndagsforum där besökarna kan påverka verksamheten och ha en dialog med varandra, Kärngårdens personal, och representanter från styrelsen.

Vi har kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen och KFO och arbetar aktivt med arbetsmiljön genom systematiskt arbetsmiljöarbete.

Hos oss arbetstränar ca 20 personer. Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialtjänsten och Landstinget.
Vi är en mötesplats för människor som är långt ifrån arbetsmarknaden och vår målgrupp är människor med psykisk ohälsa eller sjukdom.