Organisation

Kärngården Personalkooperativ ekonomisk förenings organisation

Kärngården Personalkooperativ ek. förening är en ekonomisk förening med 12 anställda varav 10 är delägare. Föreningen är tätt sammankopplad med den Ideella föreningen Kärngården som är en intresseförening för att tillvarata besökarnas behov och intressen på Kärngården.

Vi har kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen och KFO och arbetar aktivt med arbetsmiljön genom systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialtjänsten och Landstinget.
Vi är en mötesplats för människor som är långt ifrån arbetsmarknaden och vår målgrupp är människor med psykisk ohälsa eller sjukdom.