Styrelsen

Kärngårdens styrelse

Ordförande: Rosita Strandberg

Vice ordförande: Christina Borrelid

Kassör: Anders Eriksson

Ledamot: Torbjörn Högberg