Styrelsen

Vår styrelse utförs av 7 personer, varav två styrelsemedlemmar från den Ideella föreningens styrelse ingår:

Ordförande: Rosita Strandberg

Vice ordförande: Christina Borrelid

Kassör: Anders Eriksson

Ledamot: Torbjörn Högberg

Ledamot: Gabriella Segerberg

Ledamot: Doris Brändström (Ordförande Ideella föreningen)

Ledamot: Agneta Henricsson (Ledamot Ideella föreningen)