Arbetsträning och praktik

Kärngården har en lång erfarenhet av arbetsträning och praktik.
Alla som arbetstränar har en handledare och man har en personlig målsättning under arbetsträningsperioden.
Uppdragsgivare för arbetsträningen kan vara Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten eller en privat företagare.
Kärngården är ett av Skoopi certifierat Arbetsintegrerande Socialt Företag (ASF) enligt SIS.