Arbetsträning och praktik

Vi har en lång erfarenhet av arbetsträning och praktik på Kärngården. Alla som arbetstränar har en handledare och man har en personlig målsättning under arbetsträningsperioden.
Uppdragsgivare för arbetsträningen kan vara Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten eller en privat företagare.