Organisation

Kärngården Personalkooperativ ek förening bildades 2014.
Den ekonomiska föreningen har funnits sedan 2001.
Vi är 14 anställda varav 12 är delägare.
Vi har kollektivavtal med arbetsgivarföreningen Fremia.

Kärngården har avtal med Umeå kommun. Vårt uppdrag är att bedriva en social mötesplats och sysselsättning för vår målgrupp – personer med erfarenhet av psykisk ohälsa.

Vi samarbetar med olika uppdragsgivare som förmedlar arbetsträning för personer som befinner sig långt från den reguljära arbetsmarknaden.

Kärngårdens styrelse består av ordförande, vice ordförande/sekreterare, kassör och två ledamöter.

Vår bidragsgivare är i huvudsak Socialstyrelsen.