Styrelsen

Kärngårdens styrelse 2022

Ordförande: Rosita Strandberg

Vice ordförande och sekreterare: Christina Borrelid

Kassör: Anders Eriksson

Ledamot: Torbjörn Högberg

Ledamot: Patrick Yates