Föreläsningar

Kärngården arrangerar och erbjuder under året intressanta och temavarierade föreläsningar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Föreläsningarna hålls i Kärngårdens lokal och är kostnadsfria.

Följ oss på Facebook för att se våra föreläsningar och evenemang.