Om oss / About us

Kärngården är ett Personalkooperativ som driver den Sociala Mötesplatsen Kärngården.

Personalkooperativet Kärngården ek. förening är ett ASF (Arbetsintegrerande Socialt Företag) enl. SIS, certifierat av Skoopi.

Vårt uppdrag är att skapa sysselsättning och meningsfull tillvaro för människor med psykiska funktionshinder av olika slag. Man behöver inte ha någon diagnos för att besöka oss. Arbetslöshet, sjukskrivning mm kan skapa nedstämdhet och ensamhet och då kan det vara bra att umgås med andra och bryta ev. isolering.

Vi bedriver Café- & Second hand-verksamhet.

Vi har ett varierat utbud av arbetsuppgifter som alla som vill kan delta i. Vi har ett samarbete med arbetsförmedlingen där vi tar emot människor som vill arbetsträna eller ha en praktikplats. Många besökare som är hos oss tillbringar dagen på Kärngården för att ha ett ställe att vara på där man kan känna gemenskap.  Vi är alltså inte är en daglig verksamhet som kommunens dagliga verksamhet utan en öppen träffpunkt för alla.

Kärngården bedriver en drogfri verksamhet och vi är religiöst och politiskt obundna.

Brukarinflytande på Kärngården.
Hos oss är brukarinflytande viktigt man kan säga att vi är beroende av ett genuint brukarinflytande på Kärngården för att vi ska ha en meningsfull verksamhet här. Vi strävar alltid efter att öka brukarinflytandet och det optimala är att brukarna, eller besökarna som vi oftast säger, låter deras intressen styra vår verksamhet.

Varje morgon har vi morgonmöte där vi tillsammans utformar dagens arbete.

Vi verkar för ökad delaktighet och medskapande i alla aktiviteter och all verksamhet på Kärngården. Vår inställning är att man alltid ska kunna komma till tals och bli lyssnad på. Vi önskar att personer med psykisk skörhet ska få mandat och möjlighet att påverka beslut som får konsekvenser för deras eget liv och vardag, såväl när det gäller vård och omsorgsinsatser som deras fritid.

Vi är 14 st i personalgruppen varav 12 st är medlemmar i kooperativet.

About us

The staff cooperative Kärngården economic Association, with the house Kärngården, is a social cooperative directed to people who experience mental and social health problems. The task of Kärngården is to improve quality of care and support to people with mental health problems.
Kärngården works for a change of attitude and fights prejudice about mental health.The goal of the advocacy is to affect politicans, care institutions and authorities in order to give people more influence and power over their lives.

The main task in Kärngården is to meet people with mental disorder. To make visitors be seen and listened to is very important in the work. Supporting is about strenghtening people’s selfconfidence by stopping isolation and turn passivity into activity.

The working method is based on Human Rights such as human dignity, respect and understanding. Anti-Opressive Social Work is a special method of social work that is used in the organisation.

The organisation
14 employees. 12 employees are members = owners.
Only employees can be a member. Membership is voluntary.
The board consists of four members: chairman, vice chairman, secretary and an association treasurer.

The main contribution comes from the municipality. It is also possible to apply financial support from e.g. The National Board of Health and Welfare, the Swedish Inheritance Fund and other foundations.