Samarbetspartners

Kärngården samarbetar med:

Ideella föreningen Kärngården:
– Den Ideella föreningen Kärngården är en s.k. brukarförening och föreningens ändamål är att verka för att medlemmarna ska få en meningsfull och hälsosam tillvaro på Kärnhuset.

Umeå Kommun:
– Kärngården har avtal med och jobbar på uppdrag av Umeå kommun.

Myndigheter:
– Kärngården tar emot arbetstränare som är aktuella hos myndigheter som bland andra Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

SEFUR:
– Kärngården är medlem i föreningen SEFUR, en social entreprenörskapsförening för sociala företag. Föreningens syfte är bland annat erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, strategisk påverkan och information rörande social företaganhttp://sefur.sede.

Vasaplan:
– Tidningen Vasaplan ges ut till stöd för utsatta människor i Umeå. Tidningen ges ut av den ideella föreningen Vasaplan. Några av Kärnhusets besökare säljer tidningen.

Studieförbundet Vuxenskolan:
– I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan anordnar Kärngården kulturaktiviteter, föreläsningar och kurser.

Umeå universitetet och gymnasieutbildningar:
– I samarbete med Umeå universitet och gymnasieutbildningar tar vi emot praktikanter från socionomprogrammet, gymnasieskolor och undersköterskeutbildningen. Verksamheten tar också emot studenter på studiebesök.

Landstinget:
– I samarbete med Landstinget arbetar Kärngården för att motverka psykisk ohälsa genom att erbjuda en mötesplats där psykisk ohälsa kan uppmärksammas och hanteras i förebyggande syfte. Vi bedriver regelbunden uppsökande verksamhet i primär-, öppen- & sluten vård.