Samarbetspartners

Kärngården samarbetar med:

Ideella föreningen Kärngården:
Den Ideella föreningen Kärngården är en s.k. brukarförening och föreningens ändamål är att verka för att medlemmarna ska få en meningsfull och hälsosam tillvaro på Kärngården.

Umeå Kommun:
Kärngården har avtal med och jobbar på uppdrag av Umeå kommun.

Försäkringskassan & Arbetsförmedlingen:
Kärngården tar emot arbetstränare som är aktuella hos myndigheter som bland andra Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Studieförbundet Vuxenskolan:
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan anordnar Kärngården kulturaktiviteter, föreläsningar och kurser.

Umeå universitetet och gymnasieutbildningar:
I samarbete med Umeå universitet och gymnasieutbildningar tar vi emot praktikanter från socionomprogrammet, gymnasieskolor och undersköterskeutbildningen. Verksamheten tar också emot studenter på studiebesök.

Landstinget:
I samarbete med Landstinget arbetar Kärngården för att motverka psykisk ohälsa genom att erbjuda en mötesplats där psykisk ohälsa kan uppmärksammas och hanteras i förebyggande syfte. Vi bedriver uppsökande verksamhet i primär-, öppen- & sluten vård.

Seniortorget Umeå